Ο χώρος εγκατάστασης στο αυτοκίνητο είναι πολυτέλεια. Οι λειτουργίες άνεσης, η υπερτροφοδότηση καθώς και πολλά άλλα, έχουν μειώσει δραστικά τον διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης τις τελευταίες δεκαετίες. Σαν αποτέλεσμα, οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί πρέπει να παζαρεύουν για κάποια χιλιοστά χώρου. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι ειδικοί της Mann + Hummel ανέπτυξαν την Flexline, μια νέα γενιά φίλτρων η οποία χρησιμοποιεί τον διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης πιο αποδοτικά χάρη στην αυξημένη ευελιξία των εξωτερικών περιγραμμάτων. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό σε μέγεθος, βελτιωμένης απόδοσης φίλτρο με σχεδιασμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χώρου εγκατάστασης. Η κοπή με λέιζερ καθιστά τα πάντα δυνατά. Είναι επίσης δυνατό για παράδειγμα, να μετακινηθούν τα στοιχεία σύνδεσης (όπως συνδετήρες και βίδες) στο εσωτερικό του συστήματος του φίλτρου αέρα για να μειωθεί το εξωτερικό περίγραμμα και να αποφευχθούν οι επαφές με άλλα στοιχεία στο χώρο εγκατάστασης.

Ένα μικρό σε μέγεθος, βελτιωμένης απόδοσης φίλτρο

Ένα καινοτόμο στοιχείο φίλτρο και το περίβλημα πάνε μαζί, καθώς η πολύ πιο ευέλικτη γεωμετρία ταιριάζει στο διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης του κινητήρα. Ενώ τα επίπεδα φίλτρα αέρα που βασίζονται σε ορθογώνιες, τραπεζοειδείς και πολυγωνικές μορφές με ίσια πλευρικά άκρα ήταν κάποτε το κυρίαρχο σχέδιο, τα φίλτρα Flexline εκμεταλλεύεται στο μέγιστο τους χώρους εγκατάστασης χάρη στα καμπύλα εξωτερικά περιγράμματα τους σε αντίθεση με τα συμβατικά και έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια ροής. Αυτό παρέχει νέα περιθώρια ανάπτυξης για την επίτευξη στοχευμένων βελτιώσεων στα χαρακτηριστικά φιλτραρίσματος ή την απώλεια πίεσης. Με ένα καινοτόμο προφίλ στεγανοποίησης, είναι επίσης πιο επίπεδα από τα άλλα προϊόντα. Από τη μία πλευρά, αυτό διευκολύνει μια πιο επίπεδη στέγαση και από την άλλη το κέρδος στον χώρο εγκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του ύψους των πτυχώσεων.

Η επιφάνεια φιλτραρίσματος αυξάνεται σε σύγκριση με ένα συμβατικό φίλτρο που έχει περιορισμένες γεωμετρίες και ίσια πλευρικά άκρα. Μια αυξημένη επιφάνεια φιλτραρίσματος χάρη στη μεγαλύτερη επιφάνεια ροής και το αυξημένο ύψος των πτυχώσεων λόγω του νέου και συμπαγώς διαμορφωμένου προφίλ στεγανοποίησης έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο διάστημα συντήρησης και καλύτερη απόδοση φιλτραρίσματος.

Η επιφάνεια φιλτραρίσματος αυξάνεται σε σύγκριση με ένα συμβατικό φίλτρο.

Η νέα γενιά φίλτρων Flexline, αυξάνει την επιφάνεια φιλτραρίσματος και την απόσταση των πτυχώσεων. Το ένα ή το άλλο, καθώς και ο συνδυασμός των δύο αναπτυξιακών στρατηγικών είναι δυνατές εδώ. Μια μεγαλύτερη επιφάνεια φιλτραρίσματος αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης της σκόνης μειώνοντας ταυτόχρονα την απώλεια πίεσης και επίσης η αύξηση της απόστασης των πτυχώσεων, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της απώλειας πίεσης με την ίδια διάρκεια ζωής. Ο σχεδιασμός τους προσφέρει ένα ακόμα πλεονέκτημα όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της ακουστικής του συστήματος εισαγωγής. Η ακουστική, δηλαδή η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων θορύβων και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες περαιτέρω μείωσης του θορύβου που εμφανίζεται στο σύστημα εισαγωγής.

Πλεονέκτημα όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της ακουστικής του συστήματος εισαγωγής.