ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 4 ΚΙΒΩΤΙΩΝ

1 Vanellus 20W-50 12×1 & 1 Vanellus 20W-50 4×4 – 1 Vanellus A 15W-40 12×1 & 1 Vanellus A 15W-40 4×4

ΔΩΡΟ 1  Visco 2000 Diesel 15W-40 12×1

Brochure – PDF